Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
8. LEEFBAARHEID
 
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING
In kader van stadsvernieuwingsprojecten (openbare werken, stedenbouwkundige of architecturale projecten, omgevingswerken, ...) gaat er veel aandacht naar de kwaliteit van de woonomgeving.
 
B. SAMENLEVEN
Buurtwerkingen
In 6 aandachtsbuurten zetd e stad buurtwerkers en vrijwilligers in. Ze ondersteunen bewoners bij het (samen) leven door hen een actieve rol te laten spelen in hun buurt en door de leefbaarheid in de buurt te versterken met laagdrempelige ontmoeting, vorming en activiteiten. Het gaat om volgende buurtcentra: buurtcentrum Mannenstraat, buurtcentrum Sint-Maartensdal, buurtcentrum Wilsele-dorp, buurtcentrum Hoogland, buurtwerk 't Lampeke en buurtwerk Casablanca.
 
Gebiedsgerichte werking
Waar de buurtwerkingen erg wijkgericht zijn, werkt de gebiedsgerichte werking stadsbreed. De gebiedsgerichte werking is actief op het vlak van onder meer bewonersparticipatie en ondersteuning van wijk- en buurtcomités.