Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
8. LEEFBAARHEID

 Overlasttoets:

 • Doel: Inschatten van en advies verlenen betreffende het voorkomen mogelijke overlastproblematieken bij (her) inrichten van  sites op het openbare domein zoals speelpleinen, parkjes, bouwprojecten ed.
 • Werkwijze:
  • Plaats bezoek en overlegmomenten waarbij ontwerpers/planners en veldwerkers/gebruikers  samengebracht worden, het ontwerp bespreken en advies verstrekken volgens de krijtlijnen van veilig ontwerp en beheer.
  • De adviesgroep wordt opgebouwd met  Pol/Prev. Partners uit de jeugdwerking, Jeugddienst , sleutelfiguren en andere bevoegde diensten en/of professionele actoren.
 • Vorm: op basis van plaats bezoek, input overleg ontwerpers/planners en eigen expertise wordt verslag opgemaakt met duidelijk beleidsadvies. Dit document wordt bezorgd aan bevoegde dienst/ontwerper die het opneemt in verder ontwerptraject.
 • Frequentie: bespreken/uitzetten van krijtlijnen voor afronden voorontwerpfase en nadien advies OWB/CBS betreffende definitief ontwerp
 • Krijtlijnen:
  •  Toegankelijkheid en natuurlijke of georganiseerde toegangscontrole: Betreft  duidelijke grenzen stellen tussen private en publieke ruimte.  Selectief plaatsen van herkenbare  ingangen en sturen van toegankelijkheid zijn belangrijke tools. Vb. hagen, begroeiing, hekwerk
  • Natuurlijk toezicht en sociale controle: Betreft gevoel van eigenaarschap waardoor betrokkenen zich verantwoordelijk voelen en 'vreemde' gebruikers sneller opvallen.  Detectie van het intuïtief gebruik van de ruimte op de juiste of foutieve manier. Zichtlijnen, verkeer, passanten en aanwezigheid wooneenheden ed. zijn hier belangrijk.
  • Functionaliteit mbt.  bewoners, gebruikers, doelgroepen, omgevingsfactoren en onderhoud. Betreft evenwicht van functies en aanpassen inrichting aan noden van gebruikers en omwonenden. Vb Trapveldje vs hondenweide. Input van bewoners en creativiteit van ontwerpers en betrokken diensten speelt hier een belangrijke rol.
  • Implementeren van extra maatregelen: Betreft voornamelijk het versterken van krijtlijnen 1,2 en 3. Vb.Camerabewaking, verlichting, reglementering, plaats verbod conciërge/uitbaters ed. 

 

 
A. KWALITEIT VAN DE WOONOMGEVING

Dienstoverschrijdend overleg

De stad Mechelen streeft een gevarieerd woonaanbod na in een kwalitatieve woonomgeving die de sociale cohesie bevordert.

Bij nieuwe en vernieuwde sociale woonprojecten waarbij ook de omgeving wordt aangepakt, wordt er vanuit de stad en dienstoverschrijdend meegewerkt aan een kwalitatief ontwerp met aandacht voor alle gebruikers en dat het samenleven bevordert. 


 
B. SAMENLEVEN

Project 'pleinmakers' van stad en shm Woonpunt om de samenleving in de wijk te bevorderen.​

https://databank-sociale-samenhang.vlaanderen.be/pleinmakers