Titel
Beschrijving
Druk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
  
  
Bewerken
9. EXPERIMENTEN
 
Community Land Trust - collectieve landmaatschappij
 
zie bij 4A2 - recht van erfpacht
 
 
Groepswonen voor ouderen
 
zie 7C - andere woonvormen