6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN

TitelFilterBeschrijvingFilter
Sorteren op bijlagenDruk op Shift+ENTER om het menu te openen (nieuw venster)
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Aalst ‎(13)
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
Aalst
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Aalst
Loket
Bij de medewerkers van team Wonen - Sociaal Wonen en bij vzw Bea kunnen burgers terecht voor alle informatie over duurzaam (ver)bouwen en wonen.
 
De verschillende premies en tegemoetkomingen op de verschillende niveau's worden overzichtelijk aan de man gebracht. De stad neemt eveneens eigen initiatieven, zoals een dakisolatieproject of een groepsaankoop voor elektriciteit.
Aalst
Communicatie
Via diverse kanalen wordt bij regelmaat gecommuniceerd over de verschillende initiatieven rond duurzaam (ver)bouwen en wonen. Dit zijn de website van de stad Aalst (www.aalst.be), Wonen in Aalst (www.aalst.be/wonen) en vzw Bea (www.vzwbea.be), het stadsmagazine 'Chipka' of andere kranten met regionieuws, lokale radio's,...
 
Bovendien zijn zowel vzw Bea als team Wonen regelmatig deelnemer aan activiteiten waarbij de burger grondig geïnformeerd kan worden.
Aalst
Specifieke Initiatieven
Aalst
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Aalst
Dakisolatie
Het dakisolatieproject van vzw BEA loopt in samenwerking met sociale economie. Wie inschrijft voor de groepsaankoop en plaatsing van dakisolatie, krijgt bovendien een aanmoedigingspremie van 50,- EUR van de stad Aalst.
Aalst
Zonnepanelen
Aalst
Hemelwater
Premie van de stad Aalst voor afkoppeling van hemelwater: 1 000,- EUR. Voor gebruik van hemelwater bedraagt deze 500,- EUR.
Aalst
Aanpasbaar/levenslang wonen
Pro Domo wil de 65-plussers en hun omgeving kennis laten maken met allerhande hulpmiddelen die langer thuis wonen mogelijk kunnen maken. Ook in een demowoning kan je terecht om alles uit te testen en te beleven. De ervaringen van de gebruikers dienen om de producten te verfijnen voor ze op de markt komen.
 
Ouderentoets wil de toegankelijkheid van zowel het openbaar domein als de dienstverlening van allerlei instanties onder de loep nemen om deze verder te optimaliseren.
 
Woonzorgwijken wil de zorg uitbouwen op wijkniveau, zodat je levenslang in dezelfde buurt kan wonen en gebruik maken van allerlei (zorg)faciliteiten.
 
De projecten Liato, Care4Balance en DIoTTO leggen de nadruk op nieuwe digitale toepassingen en Symbiosis zoekt nieuwe synergieën en samenwerkingen.
 
De zorgproeftuin AIPA is mogelijk dankzij de steun van de Vlaamse overheid (Instituut voor Wetenschap en Techniek) en Flanders' Care. De hoofdpartners zijn de Stad Aalst, de Zorginnovatiecluster, sociale huisvestigingsmaatschappijen Dewaco en Denderstreek, OCMW Aalst, Sebeco, Hoorcentrum 't oorhuis, Voka en haar health Community en het ProF Consortium.
 
 
Aalst
Andere subsidies/premies
Binnen het prikkelproject (2018-2020) kunnen bewoners of eigenaars van een woning op de Aalsterse Rechteroever premies ontvangen voor de renovatie van hun woning.
 
De prikkelpremies gevelrenovatie bedragen tot 2500,- EUR
 
De prikkelpremies basiskwaliteit, bedraagt 5000 EUR.
 
De prikkelpremie levensloopbestendig wonen bedraagt 2500 EUR
 
De prikkelpremie bijkomende woonruimte op zolder bedraagt 2500 EUR
 
 De verbouwer kan 35% van de kosten in aanmerking brengen. In totaal kan per pand 7500 EUR worden bekomen.
Aalst
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Inwoners van het grondgebied kunnen bij vzw Bea terecht voor een groene energielening voor energiebesparende maatregelen (FRGE-lening) www.vzwbea.be.
Aalst
Andere initiatieven
 
Aalst
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Antwerpen ‎(13)
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
Antwerpen
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Antwerpen
Loket
Voor advies kan men terecht in het Ecohuis
Antwerpen
Communicatie
Antwerpen
Specifieke Initiatieven

1. Ecohuisdokter

De Ecohuisdokter biedt begeleiding om energiezuinig en

ecologisch te bouwen en te (ver)bouwen.  Klik hier voor meer

informatie.

 

2. Zoom in op uw dak

Via deze applicatie kan men bekijken hoe groot het warmteverlies van een woning is. Klik hier voor meer

informatie.

 

3. Energiescan

Een energiesnoeier zoekt bij de mensen thuis uit hoe er minder energie kan verbruikt worden.  Klik hier voor meer

informatie.

 

Antwerpen
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Antwerpen
Dakisolatie
Groepsaankoop dakisolatie. Klik hier voor meer informatie.
Antwerpen
Zonnepanelen
Antwerpen
Hemelwater
Premie regenwaterput. Klik hier voor meer informatie.
Antwerpen
Aanpasbaar/levenslang wonen
1. Ergowoonadvies
Klik hier voor meer informatie.  
 
2. Premie aanpassen woning
4 districten van de stad Antwerpen voorzien een aanpassingspremie:
Antwerpen
Andere subsidies/premies

- Premie groendak. Voor meer informatie klik hier.

- Premie energie. Voor meer informatie klik hier.

Antwerpen
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Groene lening
 
De stad Antwerpen voorziet een goedkope (zelfs zonder rente) lening voor het vernieuwen van woningen. Deze lening kan worden aangevraagd voor:
 • plaatsing van een nieuwe verwarmingsinstallatie: condensatieketel, pelletketel, geothermische warmtepomp, systeem voor warmtekrachtkoppeling;
 • plaatsing van dakisolatie;
 • plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsregeling;
 • plaatsing van hoogrendementsbeglazing;
 • plaatsing van muur- en vloerisolatie;
 • uitvoering van een energieaudit.
 • installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen;
 • installatie van een zonneboiler.

Voor meer informatie klik hier.

Antwerpen
Andere initiatieven
Antwerpen
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Brugge ‎(13)
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
Brugge
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Brugge
Loket
Brugge
Communicatie
Brugge
Specifieke Initiatieven
Brugge
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
 Alle woongerelateerde premies van Brugge zijn vervat in de opknappremie sinds 1 juni '16 . Zie reglement in bijlage.
BijlageBrugge
Dakisolatie

ja

Brugge
Zonnepanelen

​nee

Brugge
Hemelwater
ja
Brugge
Aanpasbaar/levenslang wonen

ja

Brugge
Andere subsidies/premies
De opknappremie voorziet verschillende soorten werken (wooncomfort, gezondheid, veiligheid, wonen bij een buurtwinkel, duurzaamheid). We werken met een derdebetalerssysteem samen met erkende sociaal economiebedrijven. De premie is max. 5000 euro voor iedere woning die ouder is dan 40 jaar en een K.I. heeft tot 1100 euro. Zowel eigenaar bewoner als huurder of verhuurder komen in aanmerking.
Brugge
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Brugge
Andere initiatieven
 
Brugge
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Genk ‎(13)
6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
Sinds 01 januari 2017 beschikte Genk ikv de intergemeentelijke samenwerking GAOZ over een subsidiereglement warm wonen GAOZ.
De uitgangspunten van het subsidiereglement zijn:
- Het stimuleren van investeringen in een duurzame CV-installatie
- het promoten van investeringen om gebouwen energiezuiniger en duurzamer te maken
Het premiereglement omvat een premie voor investeringen in
 • duurzame CV-installatie
 • adviesrapporten voor duurzame investeringen in appartementsgebouwen
Naast het subsidiereglement Duurzaam Wonen GAOZ voeren de GAOZ gemeenten een duurzaam Woonbeleid:
-          Zo worden er over het hele GAOZ grondgebied energiescans uitgevoerd. In Genk worden dankzij de medewerking van het OCMW van Genk meer dan 2.000 gratis energiescans uitgevoerd over de laatste 6 jaar, hetgeen beduidend hoger ligt dan voor Genk vooropgesteld was. Sinds 2017 heeft Genk een uitbreiding voor mensen die verwarmen op stroom. Vanwege de hoge stroomprijs wil de stad Genk deze mensen extra sensibiliseren en ondersteunen bij aanpassingen.
-          De GAOZ inwoners kunnen via DUWOLIM en DUWOLIM +  goedkoop lenen (aan 2% of 0% afhankelijk van de inkomsten) voor de financiering van energiebesparende renovatiewerken (zuinige verwarmingsketel, hoogrendamentsbeglazing, dak- en muurisolatie, …) in de eigen woning of de huurwoning.
-          De stad Genk voert sinds 2018 een eigen ondersteuning uit rond renovatiebegeleiding. Een RENOcoach begeleidt mensen bij de renovatie van hun woning. Intake gebeurt via promo en organisatie van energiecafé's in de buurten waar renovatie het meest nodig is. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat deze werkwijze over het hele werkingsgebied van de GAOZ gemeenten wordt uitgevoerd.
-          Genkenaren kunnen a.d.h.v. warmtebeelden van hun woning advies krijgen bij het thermoloket m.b.t. de dakisolatie van de woning. Tot op heden hebben al een 1700 genkse gezinnen gebruik gemaakt van deze          dienstverlening i.s.m. de Dienst Leefmilieu van de stad Genk. Deze dienstverlening voor Genkenaren zal uiteraard verderlopen tijdens de volgende subsidiëringsperiode.
-          De Dienst Leefmilieu is ondertussen ook gestart met een dakisolatieproject ('Genk Isoleert') waarbij wordt beoogd om jaarlijkse 150 daken te isoleren. Dit project loopt in samenwerking met STEBO vzw, die de trajectbegeleiding met de inwoners doen. Dit project kende een vervolg in 'Genk isoleert samen', waarbij een collectief wijkrenovatieproject werd opgezet in Kolderbos. Momenteel
werken de diensten IGS GAOZ en dienst Leefmilieu in Genk een project uit voor de renovatie van appartementsgebouwen.
-          Daarnaast is de dienst Leefmilieu gestart met het project 'Genk renoveert samen', waarbij een aantal woningeigenaars in de wijk Kolderbos samen hun woning isoleren. Dit collectief isolatieproject wordt ook door STEBO vzw mee uitgevoerd, in samenwerking met de provincie Limburg.
-           De diensten wonen/IGS GAOZ en Leefmilieu voeren verder samen collectieve wijkrenovaties uit in een aantal wijken, met ondersteuning van de provincie Limburg.
-          partnership tussen GAOZ gemeenten en Dubolimburg voor specifieke projecten en planadvies duurzaam bouwen.
-          verder lopen er een aantal provinciale campagnes waaraan de GAOZ gemeenten actief deelnemen zoals  Warm limburg (2012),  Limburg isoleert (2009-2011), enz. GAOZ Woonbeleid werkt hier actief aan mee door o.a., i.s.m. de andere betrokken GAOZ diensten Leefmilieu, infoavonden en publicaties in de lokale infobladen en websites te publiceren.
 
Meer info? www.woneningaoz.be  of info@woneningaoz.be
 
 
BijlageGenk
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Genk
Loket - dienst Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 • info en advies bij de stedelijke premies voor duurzame investeringen
 • info omtrent REG-subsidies (niet-lokale overheid)
 • raadpleging van de warmtebeelden van de Genkse daken
 • eventuele doorverwijzing gespecialiseerd advies duurzaam bouwen en verbouwen
Genk
Communicatie
Genk
Specifieke Initiatieven
Genk
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Genk
 
 
Genk
 
 
Genk
 
 
Genk
 
 
Genk
subsidies/premies
Stedelijke premie voor:
 • subsidiereglement energiebesparende maatregelen
 • de sanering van een buiten gebruik gestelde stookolietank

Meer info over de premies vind je hier.

Genk
Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
Mogelijkheid tot gebruik maken van de DUWOLIM-lening.
Meer info vind je hier.
Genk
Andere initiatieven
Campagne 'Genk isoleert'.
Genk
Uitvouwen/samenvouwen Stad : Gent ‎(13)
6. ENERGIEZUINIG WONEN EN VERBOUWEN
Gent
A. SENSIBILISERING EN ADVIES
Gent
Loket en advies aan huis
Stad Gent wil zoveel mogelijk huizen energiezuinig gerenoveerd krijgen. Omdat elke renovatie - hoe klein ook- hand in hand gaat met heel wat stress en kopzorgen, wil de Energiecentrale van de Stad Gent Gentenaars gratis ondersteunen waar en wanneer ze dat nodig hebben. Een expert van de Energiecentrale bekijkt samen de eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder en/of huurder de mogelijkheden en helpt energiezuinige renovatiekeuzes te maken voor, tijdens of na de werken. De klant kan ook begeleiding krijgen bij het opvragen en vergelijken van offertes, het beoordelen van de werken en/of het invullen van premie-aanvragen.  De Energiecentrale is het aanspreekpunt voor vragen en voor het maken van een afspraak voor gratis advies.
Gratis advies en begeleiding kan verkregen worden voor:
 • dakisolatie, binnenafwerking en dakvernieuwing
 • isolerende ramen
 •  gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • ververvangen van verwarming
 • warmtepomp(boiler)
 • wand- of vloerverwarming
 • zonneboiler
 • het aanleggen van een groendak
 • hemelwaterrecuperatie en -infiltratie
 • verminderen van je energieverbruik
 • ventilatie gekoppeld aan isolatie-ingrepen
Voor energiebesparende werken kan een energielening afgesloten worden. In Gent kan de energielening afgesloten worden bij de Energiecentrale (de vzw REGent die werkt onder de naam van de Energiecentrale is als energiehuis in Gent hiervoor erkend).
 
Een expert van de Energiecentrale geeft ook gratis advies op kantoor bij bouwplannen voor nieuwbouw.
 
Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
09/266 52 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
 
 
Gent
Communicatie: kanalen en tools
 • Folders, brochure 'Woonpremies in Gent'
 • Communicatie via website
 • Verschillende campagnes en infomomenten bij specifieke doelgroepen om het aanbod rond gratis renovatieadvies en -begeleiding aan huis, de energiepremies van de Stad Gent en de energielening bekend te maken.
Onlinetool Check-je-huis

Hoe energiezuinig is jouw woning?

Hoe kan het beter? Wat kost het en wat brengt het op?

Welke premies zijn er?

Bekijk de mogelijkheden van jouw huis, download het stappenplan en bereken je winst.

 

 

Warmtefoto

Tijdens twee koude nachten in februari 2011 vloog een

vliegtuigje met een infraroodcamera van de gespecialiseerde

firma Eurosense over Gent. Zo brachten ze, via een

volwaardige en interpreteerbare foto, de kwaliteit van de

isolatie van de Gentse daken in kaart. Samen met

verschillende stadsdiensten en Digipolis (de ICT-partner van

Stad Gent) zette de Milieudienst dit om in een praktische

online toepassing.

Controleer of je dak voldoende geïsoleerd is op 

http://warmtefoto.gent.be  

 

Zonnekaart

De zonnekaart geeft aan op welke daken in Gent het rendabel is om zonnepanelen te plaatsen.

De zonnekaart houdt rekening met de oriëntatie van het dak en de schaduw die erop valt.

Ligt jouw dak gunstig voor zonnepanelen? Check het op de zonnekaart: www.gentklimaatstad.be/zonnekaart

 

 
Gent
Specifieke Initiatieven

Campagne preventief energiebeleid kwetsbare gezinnen

De Energiecentrale voert gratis energiescans aan huis uit:

 • Ze geeft de bewoners tips om energie te besparen,
 • Ze geeft een gratis spaarpakket met materialen zoals een spaardoucheknop, spaarlampen of een verdeelstekker (enkel  voor Eandis doelgroep)
 • Ze geeft uitleg over de energiefactuur en doet vrijblijvend een leveranciersvergelijking. (V-test).
 • Ze geeft informatie over energiepremies en de energiemarkt. 
 • Ze maakt een rapport op van de woning en geeft uitleg hoe er verder kan bespaard worden.
Gezamenlijke groepsaankoop Elektriciteit en Gas

Deze groepsaankoop wordt jaarlijks georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen:

De Energiecentrale en Dienst Wonen verstrekken informatie en advies aan burgers. De Energiecentrale schrijft de burgers ook in voor deze groepsaankoop. 


Project Muide Meulestede Mariakerke fossielvrij

 • De Stad Gent ontvangt 187.500 euro van de Vlaamse overheid voor het project 'Gebouwen MM+M fossielvrij' (subsidie Lokaal Klimaatproject). Met dat project wil de Stad nagaan op welke wijze wijken in hun geheel kunnen afstappen van aardgas of andere fossiele brandstoffen, en kunnen overschakelen naar 100% hernieuwbare energie.
 •  Het project loopt tot januari 2024. De Stad werkt hiervoor samen met de Universiteit Gent en de Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren.


Project Buurzame Stroom


 • Partners: Dienst Milieu en Klimaat Stad Gent/Energiecentrale, Samenlevingsopbouw Gent, Eandis, Energent. Het 
 • Het project ‘Buurzame Stroom’ wil sinds 11 maart 2018 met een proeftuinproject in Sint-Amandsberg-Dampoort enkele pistes demonstreren en duidelijke aanbevelingen doen over hoe we zonne-energie zo goed en zo eerlijk mogelijk kunnen opwekken en gebruiken in een stad. Vraag en aanbod van energie in balans houden is een win-win voor iedereen. De Energiecentrale werkt ook mee aan het project en zorgt voor renovatie-advies en expertise in het ondersteunen van kwetsbare gezinnen.
 • Buurzame Stroom werd mede mogelijk gemaakt door Stad Gent, het Europese LIFE BE REEL!-project, het Europese Horizon2020 WiseGRID-project, het Europese Interreg c-VPP-project en de subsidie voor Energie-Ambassadeurs van de provincie Oost-Vlaanderen.Project Gent Knapt Op
 
 • Doelgroep: noodeigenaars in de wijken Brugse Poort - Rooigem of Dampoort - Sint-Amandsberg of Muide - Meulestede - Afrikalaan of Rabot - Blaisantvest die bij gebrek aan alternatieven op de huurmarkt een ondermaatse woning aangekocht hebben. Ze beschikken niet over voldoende middelen om herstellingswerken uit te voeren of te renoveren en blijven  in een ongezonde woning wonen.
 • Dit project maakt deel uit van ICCARUS en wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het initiatief Urban Innovative Actions. Het project Gent knapt op zal 100 woningen van kwetsbare gezinnen verbouwen zodat de kwaliteit ervan verbetert en de huizen energiezuiniger worden.
  Deelnemers krijgen hiervoor maximaal 30.000 euro. 
  De partners van Gent knapt op (OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent, vzw SIVI, Domus Mundi, Energiecentrale) zorgen voor gratis begeleiding en advies. 

 • Er wordt gewerkt met subsidieretentie waarbij de eigenaar de financiële tussenkomst terugbetaalt bij vervreemding van de woning, eventueel vermeerderd met een deel van de gerealiseerde meerwaarde. Het rollend fonds zorgt ervoor dat dezelfde ingezette euro steeds opnieuw kan worden gebruikt. 
 • Het project is een combinatie tussen een doorgedreven technische en sociale begeleiding en boekt zichtbare resultaten op vlak van woonkwaliteit, energiepresatie, woonzekerheid en maatschappelijke versterking van de bewoners.
 Meer info: www.gentknaptop.be
 
BijlageGent
B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
Gent
Energiepremies
De stad Gent verstrekt energiepremies voor renovaties aan bestaande woningen:
 • dakisolatie en binnenafwerking 
 • dakvernieuwing
 • hoogrendementsglas
 • gevelisolatie
 • vloerisolatie
 • warmtepomp(boiler)
 • wand- of vloerverwarming
 • zonneboiler
 • hybride condensatieketel
 • groendak

Met uitzondering van dakvernieuwing kan elke inkomenscategorie voor elke ingreep een premie krijgen. Het plafond per ingreep of het maximaal premiebedrag over het totaal van de ingrepen is afhankelijk van de inkomenscategorie.

Het volledige subsidiereglement vind je op: www.energiecentrale.gent
 
Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
09/266 52 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
 
Loket voor energiepremie-aanvragen
Dienst Milieu en Klimaat
Administratief centrum Zuid
Woodrow Wilsonplein 1
9000 Gent
09/268 23 00
Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
Gent
Zonnepanelen
Gent
Hemelwater
Tijdens een renovatieadvies aan huis geeft de expert van de Energiecentrale ook advies over:
 • het aanleggen van een groendak
 • hemelwaterrecuperatie en -infiltratie
 • De Stad Gent geeft premies voor de aanleg van een groendak. Het reglement vind je hier: https://stad.gent/natuur-milieu/producten/subsidie-voor-het-aanleggen-van-een-groendak

  Gent
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Gent
  Andere subsidies/premies
  Premie woonkwaliteit
   
  Met de premie Woonkwaliteit kunnen eigenaars vochtbestrijdende werken uitvoeren, de verwarmingsinstallatie of sanitair verbeteren en de elektriciteit in hun woning vernieuwen. Afhankelijk van het inkomen kunnen ze tot 50%  van de kostprijs recupereren, met een maximum van 1500 euro.
   
  Meer informatie
   
  Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09/266 8391
   
   
  Subsidie Wijk in de steigers Rabot-Blaisantvest
  Afgelopen op 31/12/2018
   
  Eigenaars die in bovenvermelde stadsvernieuwingswijk een woning bewonen of verhuren en er verbeterings- of renovatiewerken uitvoeren komen in aanmerking voor deze subsidie.
   
  Volgende werken komen in aanmerking:
  1. vochtweringswerken
  2. elektriciteitswerken
  3. installatie van elementair sanitair
  4. verbeteren of vernieuwen van de installatie voor verwarming of warm water
  5. stabiliteitswerken
  6. opmaak energieprestatiecertificaat (specifiek voor verhuurders)

  Naargelang het inkomen van de aanvrager bedraagt het maximum subsidiebedrag 5000, 4000 of 3000 euro.

  Om kwaliteit en woonzekerheid op de huurmarkt te bevorderen behoorden verhuurders die aan het Sociaal of Stedelijk Verhuurkantoor verhuren behoorde deze doelgroep automatisch tot de laagste inkomstencategorie, die in aanmerking kwam voor het hoogste subsidiebedrag. In een tweede fase verdubbelden we het maximum subsidiebedrag voor deze doelgroep tot 10.000 euro.

  Om de betaalbaarheid voor de kwetsbaarste doelgroepen te verbeteren, beperkten we zoveel mogelijk de voorfinanciering.

  Subsidiereglement Wijk in de steigers

  Meer informatie

  Stad Gent, Dienst Wonen
  Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
  09 266 83 92 of wonen@stad.gent

  Subsidieovereenkomsten met SHM's
   
  Voor SHM's is er een budget van 2 mln euro voor investeringen in renovatiewerken voor energie-efficiëntie die verder gaan dan de wettelijke norm.
   
  Daarnaast kunnen SHM's ook een vergelijkende energiestudie (paretostudie) laten uitvoeren met subsidies van Stad Gent, en dit voor zowel nieuwbouw als renovatie. 
   
  Meer informatie:
   
  Dienst Milieu en Klimaat
  Woodrow Wilsonplein 1
  9000 Gent
  09/268 23 00
   
  Gent
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  De Energiecentrale verstrekt goedkope leningen aan alle Gentse eigenaars en huurders die energiebesparend willen verbouwen.  Dit zijn zogenaamde energieleningen (de vroegere FRGE-leningen). De vzw REGent die werkt onder de naam van de Energiecentrale is als energiehuis in Gent hiervoor erkend.
   
  Loket voor informatie en advies rond energiezuinig wonen en verbouwen, energiepremies en de energielening
  De Energiecentrale, Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en renoveren
  09/266 52 00
  Openingsuren: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur.
   
  Gent
  Andere initiatieven
   
  Gent
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Hasselt ‎(13)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  Hasselt
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Hasselt
  Premie voor technisch advies (ver)bouwers i.f.v. toegankelijkheid.
  Loket
  Hasselt
  Communicatie
  Hasselt
  Specifieke Initiatieven
  in 2015 werd een project 'collectieve renovatie van oude appartementen uitgewerkt. Externe partners zijn enkele locale syndici en DUBOLimburg. . Het project bestaat uit 2 toelichtingen aan de VME, het ondersteunen van de syndicus en de beheerraad en het gratis aanbieden van een doorlichting van de residentie met het bijhorende analyseverslag. Het priject kreeg een doorstart met C-Real. Ook Onesto en provincie Limburg zijn nu partners en er is een luik financiering en nabegeleiding toegevoegd
  Hasselt
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Hasselt
  Dakisolatie
  Hasselt
  Zonnepanelen
  Hasselt
  Hemelwater
  Hasselt
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Hasselt
  Andere subsidies/premies
  diverse initiatieven van samenaankoop: groene stroom, zonnepanelen, electrische fietsen
  Hasselt
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  Hasselt
  Andere initiatieven
  Hasselt
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Kortrijk ‎(13)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  Kortrijk
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Kortrijk
  Loket
  U kan terecht bij de dienst Bouwen, Milieu en Wonen voor alle informatie rond bouwen en verbouwen.
  056/27.84.00
  Kortrijk
  Communicatie
  Kortrijk
  Specifieke Initiatieven
  Renovatiebegeleiding
   
  Meer info over de bouwblokrenovatie vind je hier.
  Meer info over de Renovatiebegeleiding vind je hier.
  Kortrijk
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Kortrijk
  Dakisolatie
  Stad Kortrijk verstrekt een premie voor het isoleren van het dak. Ook bij andere instanties kan u een premie verkrijgen.
   
  Meer info over de premie dakisolatie vind je hier.
   
  Meer info : Dienst Bouwen, Milieu en Wonen 056/27.84.33
  Kortrijk
  Groendak en Co-veiligheid
  Meer info : dienst Bouwen, Milieu en Wonen 056/27.84.33
  Kortrijk
  Hemelwater
  Stad Kortrijk verstrekt een premie voor het plaatsen van een regenput.
   
  Meer info over de premie voor een hemelwaterput vind je hier.
   
  Meer info : dienst Bouwen, Milieu en Wonen 056/27.84.33
  Kortrijk
  Aanpasbaar/levenslang wonen

  Beschikken over een woning aangepast aan de leeftijd en/of gezondheidstoestand en voorzien van de nodige hulpmiddelen, kan het verschil betekenen tussen ‘thuis blijven wonen’ en ‘moeten verhuizen’ naar een woonvoorziening. Voor informatie en een deskundig advies zijn in Kortrijk een waaier aan diensten present:

  De Lokale Dienstencentra van het OCMW Kortrijk:

   In Kortrijk kernstad:

  • De Zonnewijzer, Langemeersstraat 6, 8500 Kortrijk
  • Overleie, Overleiestraat 45, 8500 Kortrijk
  • De Condé, Condédreef 16, 8500 Kortrijk

  In de deelgemeenten:

  • De Zevenkamer, Mellestraat 15, 8501 Heule
  • De Vlaskapelle, H. Dewildestraat 8, 8501 Bissegem
  •  t Cirkant,Hellestraat 6, 8510 Marke
  •  Seniorenacties Kortrijk-Zuid, Tombroekstraat 2, 8510 Rollegem

  De Regionale Dienstencentra

  • Bond Moyson - RDC West-Vlaanderen – Woningaanpassing, President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk
  • Liberale Mutualiteit, Revillpark 1, 8000 Brugge
  • Zonnewende, een initiatief van Familiezorg West-Vlaanderen vzw, Kerkstraat 15, 8700 Tielt

  Verder

  • Thuiszorgcentrum CM – Kortrijk, Sint-Janslaan 8, 8500 Kortrijk
  • Thuiszorgwinkel CM – Kortrijk, Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk
  • Dienst maatschappelijk werk - Onafhankelijk Ziekenfonds – OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries
  • Steunpunt Woningaanpassing West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge
  •  Medicura Orthoshop, Hendrik Consciencestraat 20, 8500 Kortrijk
  Kortrijk
  Andere subsidies/premies

  Meer info over deze premies vind je hier.

  Kortrijk
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  Vlaamse Woonlening
   
  Meer info over deze leningen vind je hier.
   
   
  Kortrijk
  Andere initiatieven
  Kortrijk
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Leuven ‎(13)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  Leuven
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Leuven
  Loket
  De stad heeft een energieloket waar je terecht kan voor informatie over de energiepremie, een vergelijking van energieleveranciers en gratis advies over het plaatsen van zonnepanelen.
  Leuven
  Communicatie
  Leuven
  Specifieke Initiatieven
  Duurzaam Bouwadvies
  Duurzaam bouwadvies is een advies op maat voor verbouwprojecten of nieuwbouw met betrekking tot de duurzaamheid van het uiteindelijke project. In het advies worden alle energie-aspecten overlopen maar ook watergebruik, ventilatie, materiaalgebruik en dergelijke komen aan bod.
  Dit advies is gratis en de specialist duurzaam bouwen trekt ongeveer 2 uur tijd uit per woning.
   
  Energiesnoeiers
  Leuven neemt deel aan het energiescanproject van Eandis en doet dit in de vorm van een energiesnoeiersproject en werkt hiervoor samen met een sociaal economiebedrijf.
  Leuven
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Leuven
  Dakisolatie

  Wie buitenmuren, een dak of een zoldervloer isoleert of energiebesparende maatregelen combineert, krijgt bovenop de premie van netbeheerder Fluvius een premie van de stad. Voor dakisolatie zijn de voorwaarden van de stad strenger dan die van netbeheerder Fluvius, en moet de dak- of zoldervloerisolatie een minimale R-waarde hebben van 5,5 m² K/W: € 1 per m² .

  Leuven
  Zonnepanelen
  Leuven
  Hemelwater
  Premie voor hemelwaterinstallaties
  Driekwart  van het zuivere drinkwater dat we dagelijks verbruiken wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen zoals het toilet, poetsen, beregening van de tuin en dergelijke. De stad wil het opvangen van regenwater en het via een afzonderlijk circuit gebruiken voor deze toepassingen stimuleren via een premie.

  Premie voor infiltratievoorziening
  Een infiltratiesysteem zorgt ervoor dat regenwater traag in de grond sijpelt in plaats van meteen in de riool terecht te komen. Het helpt verdroging van de grond en overstroming tegen te gaan. De stad stimuleert het vervangen van verharde oppervlakte door rechtstreekse infiltratie in de ondergrond en het installeren van berging en infiltratie in een ondergrondse voorziening via een premie.

  Premie voor groendaken
  Door de versnelde afvoer van regenwater op daken en verharde oppervlakken krijgt hemelwater te weinig tijd om te infiltreren waardoor de grondwatertafel zakt en waterlopen bij piekdebieten overbelast worden. Een groendak houdt regenwater langer vast en ziet er ook mooi uit. De stad wil groendaken stimuleren via een premie.

  Premie voor scheiding van regenwater met afvalwater op privaat domein
  Wie aan een zijn huis afkoppelingswerken uitvoert om regenwater met afvalwater (bv. van toilet, douche ...) te scheiden, kan onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen van de stad. Bovenop de premie wordt er gratis advies verstrekt door een afkoppelingsadviseur en is ook de keuring gratis.
  Leuven
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Aanpassingspremie
  In kader van het reglement op het toekennen van een verbeteringspremie voor een woning kan de stad een premie verlenen voor de aanpassing van de woning voor ouderen of personen met een handicap.
  Leuven
  Andere subsidies/premies
  Premie aanleg geveltuintjes
  In het beeld van de stad springen de veelvuldig gebruikte harde materialen zoals baksteen en beton zeer sterk in het oog, vaak met een saai uitzicht tot gevolg. Geveltuintjes kunnen hierin verandering brengen: ze breken niet alleen het zicht, ze vangen ook heel wat fijn stof op, geven een aangenaam fris gevoel op warme zomerdagen en fungeren als ecologische stapstenen in het stedelijk landschap. de stad wil het aanleggen van geveltuintjes stimuleren via een premie.

  Stedelijke erfgoedpremie
  Eigenaars van een woning die erfgoedversterkende werken uitvoeren aan bouwkundig erfgoed op Leuvens grondgebied kunnen een premie aanvragen. Het kan gaan om bouwkundig erfgoed dat opgenomen is in de lijsten en inventaris van bouwkundig erfgoed van de stad Leuven, om panden die in een beschermd stadsgezicht gelegen zijn waarvoor er geen goedgekeurd beheersplan is en die zelf geen bescherming als monument genieten of om waardevol erfgoed dat nog niet geïnventariseerd is, maar dat als waardevol beschouwd wordt door de bouwheer.
  Leuven
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  Leuven
  Andere initiatieven

  Met een thermografische kaart kan je als inwoner van Leuven nagaan of je dak al dan niet goed geïsoleerd is. Een thermografisch beeld geeft aan de hand van verschillende kleuren informatie over de temperatuur van de gefotografeerde oppervlakte. 

  Leuven
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Mechelen ‎(13)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  Mechelen
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Mechelen
  Loket

  De dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie is elke werkdag open. U kan hen ook telefonisch bereiken op het nr 015 29 75 45

  of via mail duurzame.ontwikkeling@mechelen.be

   

  Woon- en Energieloket:

  https://www.mechelen.be/woon-en-energieloket


   

  Mechelen
  Communicatie

  Hier vindt u de link naar de website van de dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie.

   

   

  Mechelen
  Specifieke Initiatieven
  Mechelen
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Mechelen
  Dakisolatie
  Mechelen

   

   

   

  Mechelen
  Hemelwater

  De stad Mechelen (Milieudienst) heeft een premie voor het plaatsen van hemelwaterinstallatie. U vindt meer informatie hierover op de website.

   

   

  Mechelen

   

   

   

  Mechelen
  Andere subsidies/premies

  De dienst Duurzame Ontwikkeling en Energie heeft ook premies voor:

  • de plaatsing van een groendak
  • het plaatsen van infiltratievoorziening

  Meer informatie kan u vinden op de website.

   

   

  Mechelen
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen

  Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) biedt Energiepunt Mechelen de mogelijkheid een erg goedkope lening aan te gaan om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren.

  Meer informatie kunt u vinden op de website

  Mechelen
  Andere initiatieven
  Mechelen
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Oostende ‎(11)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  Oostende
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Oostende
  Loket
  Na afspraak kunt u terecht aan het loket van de dienst Wonen voor alle informatie aangaande premies en voor alle vragen aangaande leegstand en verkrotting. Tevens kunt u er een woningonderzoek aanvragen.
  Oostende
  Specifieke Initiatieven
  Oostende
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
   
  Oostende
  Dakisolatie
  Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden tot financiële ondersteuning. Kom u informeren bij de dienst Wonen.
  Meer informatie vindt u ook op www.energiesparen.be
  Oostende
  Hemelwater
  U kunt onder bepaalde voorwaarden een premie krijgen voor de installatie van een hemelwaterput en/of infiltratievoorziening.  Voor meer informatie kunt u, na afspraak, terecht bij de dienst Milieu op de vierde verdieping van het stadhuis of online via https://www.oostende.be/producten/detail/780/subsidie-voor-een-regenwaterput-hemelwaterput
  Oostende
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Oostende
  Andere subsidies/premies
  De Stad stelt een aantal eigen premies ter beschikking:
  Meer info via https://www.oostende.be/zoeken?q=premie
  Oostende
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  Voor dergelijke leningen kunt u terecht bij Eos, Torhoutsesteenweg 287 in Oostende. Tel: 059/33.91.30.  Het is aangewezen om eerst een afspraak te maken alvorens langs te komen.
  Oostende
  Andere initiatieven
  Oostende
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Roeselare ‎(13)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  Roeselare
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Roeselare
  Loket
  Ja
  Roeselare
  Communicatie
  Ja
  Roeselare
  Specifieke Initiatieven
  Roeselare
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Roeselare
  Dakisolatie
  Geen directe incentives, wel ondersteunen van groepsaankopen
  Roeselare
  Zonnepanelen
  afgeschaft sinds 2014
  Roeselare
  Roeselare
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Sinds 1 januari 2011 kent de stad Roeselare een premie levenslang wonen toe. Voorwaarden zie reglement en folder.
  BijlageRoeselare
  Andere subsidies/premies
  Roeselare
  Energiepremie RSL

  ​Binnen een afgebakend gebied in het centrum van de stad kunnen eigenaars/verhuurders een energiepremie aanvragen ter ondersteuning van energetische renovatie aan de huurwoning. https://www.roeselare.be/wonen-en-leven/wonen-en-verbouwen/infopunt-verhuurders/energiepremie

  Roeselare
  Andere initiatieven
   
  Voor de jaren 2017-2021 wenst stad Roeselare verouderde appartementen te screenen naar woningkwaliteit en energiezuinigheid. Door het gericht adviseren van de vereniging van mede-eigenaars, trachten we hen aan te zetten tot renoveren. Hierdoor hopen we het evenwicht tussen het nieuw en verouderd appartementenpatrimonium te behouden.
  Roeselare
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Sint-Niklaas ‎(13)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
  Sint-Niklaas
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
  Sint-Niklaas
  Loket
  Stad Sint-Niklaas, cel duurzaamheid, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 01, duurzaamheid@sint-niklaas.be.
   
  Sint-Niklaas
  Communicatie
   
  Stad Sint-Niklaas, cel duurzaamheid, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 01, duurzaamheid@sint-niklaas.be.
   
  Sint-Niklaas
  Specifieke initiatieven
  Jaarlijks wordt er een stadprijs georganiseerd voor renovatie, invulbouw en duurzaam bouwen. Meer info, zie website stad Sint-Niklaas: https://www.sint-niklaas.be/zoekresultaten?search_input=stadsprijs
   
  Sint-Niklaas biedt zijn inwoners ook gratis duurzaam (ver)bouwadvies. Aan de hand van bouwplannen, schetsen of foto's bekijkt een deskundige van de MilieuAdviesWinkel samen met de betrokkene de mogelijkheden om een (ver)bouwproject zo duurzaam mogelijk te realiseren.
  Meer info over duurzaam (ver)bouwadvies vind je hier
   
  Om de gestelde klimaatdoelstellingen te realiseren werd het bureau Futureproofed aangesteld om tegen begin 2015 een klimaatplan voor het volledige grondgebied op te maken. Dit omvat een globale visie en strategie tegen 2050 en een actieplan 2015-2020, met een set van concrete maatregelen in verschillende domeinen om de vooropgestelde doelstellingen tegen 2020 te realiseren.
  http://www.sint-niklaas.be/leefomgeving/milieu/klimaat/klimaatplan
   
  Stad Sint-Niklaas, cel duurzaamheid, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 01, duurzaamheid@sint-niklaas.be.
   
  Sint-Niklaas
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Sint-Niklaas
  Dakisolatie
  Zie reglement 'stedelijke premie duurzaam renoveren'.
   
   
   
  Sint-Niklaas
  Zonnepanelen
  Zie reglement 'stedelijke premie duurzaam renoveren'.
   
  Sint-Niklaas
  Hemelwater
  Zie reglement 'stedelijke premie duurzaam renoveren'.
   
  Sint-Niklaas
  Aanpasbaar/levenslang wonen
  Een senior die zijn woning aanpast om er langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, kan een aanpassingspremie aanvragen in de woonwinkel.
  De voorwaarden om deze premie aan te vragen vind je hier: http://www.sint-niklaas.be/wonen/huisvesting/premies-en-voordelen 
   
   
  Sint-Niklaas
  Andere subsidies/premies
  Alle premies voor gebruik van duurzame materialen bij renovaties vind je hier: http://www.sint-niklaas.be/wonen/huisvesting/premies-en-voordelen
   
  Welzijnshuis: woonwinkel, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Tel 03 778 32 42.
   
  Sint-Niklaas
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  Het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland, Interwaas geeft voordelige leningen voor energiebesparende ingrepen.
   
  Meer informatie en aanvraagformulieren zijn hier te vinden. 
  Sint-Niklaas
  Andere initiatieven
  Sint-Niklaas
  Uitvouwen/samenvouwen Stad : Turnhout ‎(13)
  6. DUURZAAM WONEN EN VERBOUWEN
   
  Turnhout
  A. SENSIBILISERING EN ADVIES
   
  Turnhout
  Loket
  Loketwerking rond bouwen en verbouwen / loketwerking Energiehuis
  De stad informeert via het loket Wonen Stadsregio Turnhout over premies rond bouwen- en verbouwen. Er bestaat ook een actieve doorverwijzing van en naar het loket RO. Naast informatie begeleidt het loket aanvragers bij het aanvragen van dossiers, en worden premieaanvragen voor andere instanties binnengebracht bij het loket gescreend en doorgestuurd. 
  Het loket Wonen stadsregio Turnhout is ook het loket van het Energiehuis.
  Turnhout
  Communicatie
   
  Turnhout
  Specifieke Initiatieven

  Proefpoject Goed Plan 

  Energiebesparende maatregelen worden meegenomen ikv advisering en ontzorging ikv proefproject 'Goed Plan'. Zie hoger.

  (Ver)Bouwbeurs 

  Stadsregio Turnhout organiseerde reeds regelmatig een beurs over energiezuinig wonen. Op de beurs stellen lokale ondernemers die energiebesparende werken kunnen uitvoeren hun diensten en producten voor. De beurs zet ook graag enkele projecten in de kijker van bedrijven die innovatief werken rond energie en duurzaamheid. Er zijn tenslotte ook enkele info- en demosessies over duurzaam bouwen en aanpasbaar bouwen.

  Proefproject aanpasbaar bouwen

  We sensibiliseren over en promoten aanpasbaar bouwen in de stadsregio. De voorbije 2 jaar was er een demowoning, een levensgrote maquette, waarin de principes van aanpasbaar bouwen gevisualiseerd werden.Ook via het loket wonen verspreiden we basisinformatie over aanpasbaar bouwen. Anderzijds is het ook belangrijk om effectieve realisaties op het terrein te ondersteunen/promoten. In Turnhout wordt aanpasbaar bouwen actief gepromoot als principe in nieuwe woonontwikkelingsprojecten bij ontwikkelaars. De stad heeft hiertoe reeds een overeenkomst afgesloten, met een private ontwikkelaar.
  Turnhout
  B. SUBSIDIES/PREMIES/LENINGEN
  Turnhout
  Dakisolatie
   
  Turnhout
  Zonnepanelen
  Turnhout
  Hemelwater
  Stedelijke premie hergebruik van hemelwater en / infiltratievoorzieningen
  De stad geeft een premie van maximaal 250 € voor een nieuwbouwwoning, maximaal 500 € voor een bestaande woning, indien voldaan is aan een aantal voorwaarden.
   
  Meer info over deze premie: 
  Turnhout
  Aanpasbaar/levenslang wonen
   Geen premies, wel advies en stimuli; zie hoger
  Turnhout
  Andere subsidies/premies
  Stedelijke premie groendaken
  Er bestaat een stedelijke premie van 31 € / m². De maximale subsidieerbare oppervlakte bedraagt 250 m².
   
  Meer info over deze premie: 
  Turnhout
  Voordelige leningen energiebesparende ingrepen
  Vlaamse Energielening
  Stadsregio Turnhout werd erkend als Energiehuis ikv de Vlaamse Energielening.

  De prioritaire of kwetsbare doelgroep kan een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%.

   
  Meer info over deze lening: www.stadsregioturnhout.be/energielening
  Turnhout
  Andere initiatieven
  Turnhout