Interessante participatietrajecten

Het kenniscentrum heeft i.s.m. o2 consult in de loop van 2010 een onderzoek uitgevoerd naar interessante participatietrajecten in binnen- en buitenlandse stadsvernieuwingsprojecten. Projecten uit Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werden hierbij geselecteerd voor verdere verdieping en analyse. Dit betekent niet dat deze projecten per definitie het label van beste praktijkvoorbeeld krijgen. Elk proces kent zijn geslaagde en minder geslaagde momenten, zelden wordt een uitsluitend vlekkeloos parcours afgelegd. Bij elk van de geselecteerde particpatietrajcten werd één bijzonder - inspirerend - aspect  van de aanpak belicht. Op het einde van elke informatiefiche worden één of meerdere analoge praktijken of 'lookalikes' kort toegelicht en vind je de contactgegevens van de projectverantwoordelijke(n). Als inleiding op dit onderzoek formuleerden Filip De Rynck en Karolien Dezeure enkele aandachtspunten die relevant zijn bij het nadenken over, de opstart en het managen van stedelijke participatieve processen. Er is ook een literatuurlijst en een overzicht van websites en kenniscentra beschikbaar.

Hier vind je interessante experimenten en inspirerende participatietrajecten. Daarbij wordt telkens een andere invalshoek gekozen: een groot infrastructureel project, samen met burgers, organisaties, instellingen en bedrijven een langetermijnvisie op de stad ontwikkelen, moeilijk bereikbare doelgroepen, jongeren en digitale participatie, …