Burgerparticipatie in Vlaamse steden

Minister Keulen installeerde in 2008 een Werkgroep Participatie vanuit het aanvoelen dat in de steden een zoektocht gaande is naar participatiepraktijken die aansluiting trachten te vinden bij veranderingen in de samenleving. De opdracht van de Werkgroep Participatie bevatte twee inhoudelijke doelstellingen: het versterken van de lokale besturen in hun competentie inzake participatief bestuur en het ontwikkelen, samen met de steden, van beleidsaanbevelingen. U kan het rapport 'Burgerparticipatie in Vlaamse Steden - Naar een innoverend participatiebeleid' en een compacte versie van het rapport downloaden.

Op 10 maart 2009 vond in het Vlaams Parlement een gedachtewisseling plaats met de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen.

Op 31 maart 2009 ging een studiedag door die zich vooral tot de politieke en ambtelijke vertegenwoordigers van de Vlaamse lokale besturen met bijzondere aandacht voor de gemeenteraadsleden. Met elk van de 13 centrumsteden zal nu onderzocht worden op welke manier en via welke thematische invalshoek binnen hun stad een gevolg kan gegeven worden aan deze publicatie. U kan de presentatie hier downloaden.

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden - Interlokale vereniging ontwikkelde samen met het kabinet en de Vlaamse administratie een aanbod aan de centrumsteden om de voorstellen van de werkgroep participatie in elke stad ter discussie te leggen en na te gaan welke concrete acties of programma's steden konden ontwikkelen in het kader van het vernieuwd participatiebeleid.

  1. De aanleiding voor en de aanpak van participatietrajecten
  2. Overzicht van de trajecten in de 8 steden
    Per stad geven we een beknopt overzicht van de manier waarop werd gewerkt, wie daarbij is betrokken en welke voorstellen zijn uitgewerkt.
  3. De acht leertrajecten vanuit een panoramisch perspectief bekeken
  4. Reflecties door de opdrachthouders over de visies over participatie die ze voor dit project hebben gehanteerd.