Slim gedeeld

Excursies Slim Gedeeld

Op 16 en 17 mei organiseerden we in samenwerking met de Verenigde Verenigingen, de onderwijsnetten en de stad Antwerpen twee excursiedagen. Tijdens die twee dagen werd toegelicht hoe de stad Antwerpen het gedeeld gebruik van schoolinfrastructuur ondersteunt en werden 10 inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die hun infrastructuur openstellen voor organisaties of voor de buurt bezocht.  Het programma voor deze tweedaagse vind je hier.

Congres Slim Gedeeld

Op 12 juni 2018 organiseerde ‘de Verenigde verenigingen’ samen met het departement Onderwijs, AGION, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de VVSG een congres over het openstellen en delen van schoolinfrastructuur met andere actoren. Het congres vormde het sluitstuk van een traject dat bovenstaande partners de afgelopen twee jaar liepen en wou een overzicht geven van realisaties, lopende initiatieven en op stapel staande projecten rond deze brede thematiek, concrete tips voor openstelling meegeven en ontmoeting en samenwerking stimuleren tussen de aanwezigen. De presentaties van het congres vind je hier.