Veranderend speelveld vraagt andere overheid

​Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Veel studieplezier!

2021

​Week 3Kernoorzaken van falende (ICT) beleidsinitiatieven bij de overheid
Falend overheidsbeleid is een terugkerende thema in vele publicaties, ook bij ICT toepassingen is daar veelvuldig sprake van. Deze tekst beoogt de misvattingen van de dominante denkwijze te schetsen alsook een radicaal andere denkwijze te propageren.  Je vindt de tekst hier.
​Week 2Alleenwonenden in het Vlaamse Gewest. Verschuivingen tussen 1990 en 2020
In het Vlaamse Gewest is in de periode 1990-2020 het aantal alleenwonenden veel sterker toegenomen dan het aantal volwassenen. De sterke toename van het aantal alleenwonenden ging gepaard met een wijziging van hun profiel. Anno 2020 bestaat de groep alleenwonenden meer dan in 1990 uit mannen, uit vijftigers, uit jongere ongehuwde en oudere gescheiden personen. Bij de jongere alleenwonenden valt de toename van het aantal niet-Belgen op. En meer dan voorheen wonen alleenwonenden nu ook buiten de centrumsteden. Het percentage volwassenen dat op jaarbasis gaat alleen wonen is de voorbije drie decennia slechts in zeer geringe mate toegenomen, de aanleidingen zijn doorheen de tijd wel veranderd. Bovendien stromen meer alleenwonenden vanuit een ander gewest of vanuit het buitenland binnen in het Vlaamse Gewest.  Je vindt het rapport hier.
​Week 1Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor editie 2020
De 8ste editie van de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor is beschikbaar.
De monitor vat voor iedere gemeente de cijfers over migratie, integratie en inburgering samen. De gegevens komen uit centrale Vlaamse of federale databanken. Elk jaar is er een update. Voor elke gemeente uit het Vlaamse en Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is er een afzonderlijk cijferrapport dat gegevens bevat over de omvang en de samenstelling van de groep vreemdelingen, personen van buitenlandse herkomst en nieuwkomers, over de maatschappelijke positie van die groep op het vlak van tewerkstelling, huisvesting, welzijn en armoede, onderwijs en maatschappelijke participatie.
De monitor vergelijkt voor iedere indicator de resultaten van een gemeente met die van het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest als geheel. Je vindt hier de cijferrapporten voor elke gemeente en hier de conclusies bij deze editie.

 

2020

Studies gepubliceerd in 2020 vind je hier

2019

Studies gepubliceerd in 2019 vind je hier 

2018

Studies gepubliceerd in 2018 vind je hier

2017

Studies gepubliceerd in 2017 vind je hier

2016

Studies gepubliceerd in 2016 vind je hier