Veranderend speelveld vraagt andere overheid

Elke week brengen we hier een studie, publicatie of boek onder de aandacht rond maatschappelijke / stedelijke vraagstukken of beleidsopgaven. Veel studieplezier!

2020

​Week 2

Ook kwetsbare burgers betrekken: 45 methodieken voor participatie
De VVSG verzamelde 45 methodieken om lokale beleidsparticipatie mogelijk te maken. Daarbij krijgt participatie van kwetsbare inwoners extra aandacht. Hoe versterken we de stem van laaggeschoolde, anderstalige, minder-mobiele… inwoners van onze gemeente.   Je vindt hier de link naar het bundel.  

​Week 1
​Cahier 'Van parkeer- en stallingsnormen naar een mobiliteitsnorm'
Dit cahier gaat over stallingsnormen voor fietsen en parkeernormen voor auto’s. En over hoe die passen binnen een visie op mobiliteitsbeleid. Parkeren en stallen blijkt een sleutelfactor te zijn in het mobiliteitsbeleid. En dus moeten er zowel meer fietsstallingen worden gebouwd bij bestaande en nieuwe gebouwen en functies, als dat er minder parkeerplaatsen moeten worden bijgebouwd dan nu gebruikelijk is. Want uit heel wat onderzoek blijkt dat het gemak waarmee we in een bepaald gebied toegang hebben tot een fiets of een auto heel bepalend is voor de vervoerswijzekeuze (de ‘modal split’ in dat gebied). Het cahier dat inzicht geeft in hoe steden en gemeenten toekomstgericht met de normen voor parkeren en stallen kunnen omgaan, vind je hier.


2019

Studies gepubliceerd in 2019 vind je hier 

2018

Studies gepubliceerd in 2018 vind je hier 

2017

Studies gepubliceerd in 2017 vind je hier.

2016

Studies gepubliceerd in 2016 vind je hier.