Ontwikkelen van een datawarehouse

Een datawarehouse laat toe data uit verschillende bronsystemen te halen en deze om te zetten naar kant en klare beleids- en managementrapportering. Het combineert informatie (indicatoren, projecten, financiële bestedingsgraad, personeelsinzet, prognose van investeringen,…) uit verschillende bronnen en beleidsdomeinen en biedt één geïntegreerde versie van de realiteit (voortgang, vertragingen, knelpunten,…). Een datawarehouse is niet opgezet om real-time informatie weer te geven maar kan wel vroegtijdig signalen geven wanneer zaken de verkeerde kant uitgaan. Dat biedt een goede basis voor gezamenlijke analyses en het bijsturen waar nodig.

Een datawarehouse kan omschreven worden als een virtueel magazijn met dossierkasten. Elke dossierkast bevat laden met daarin telkens een reeks samengestelde dossiers die bewust en gestructureerd zijn samengesteld. Bij het opbouwen en ontwikkelen van zo een magazijn dienen veel bouwstenen en aandachtspunten in rekening gebracht te worden om tot een succesvolle implementatie te leiden.

2019

In 2019 organiseerde het Kenniscentrum Vlaamse Steden twee workshops rond datawarehouse. In deze workshops stond de koppeling van gegevens uit ORBA, de tool voor het inhoudelijk opvolgen van de realisatie bestuursakkoord en financiële gegevens centraal. 
In workshop 9 werd de syntheseoefening waarmee werd afgesloten in 2018 hernomen, deze keer rond de koppeling van gegevens uit ORBA en financiële gegevens met betrekking tot doelstellingen. De gezamenlijke feedback moest de blik doen verruimen, de steden
verschillende opties en aanpakken laten ontdekken en leverde een aantal aandachtspunten op.
In workshop 10 werd de achterkant van de machine bekeken. Er werd dieper ingegaan op de technische opzet van een datawarehouse infrastructuur. 

Je vindt hier de presentaties van beide workshops.

2018

In 2018 werd verder gebouwd op de basis gelegd in 2017. Met de vierde workshop begin 2018 maakten we de overgang aan de hand van een thuisopdracht waarin alle kennis verworven in de eerste drie workshops aan bod kwam. In de drie daaropvolgende workshop werd ingegaan op tools en interne organisatie, productdemo's en implementatie en datamanagement. Workshop 8 was volledig gewijd aan een afsluitende herhalingsoefening die alle vaardigheden aangeleerd in de 7 eerdere workshops bundelde.

Je vindt hier de presentaties van de workshops

2017

In 2017 werd aan de hand van oefeningen in elk van de deelnemende steden tijdens drie workshops ingegaan op de eerste bouwstenen: informatiebehoefte bepalen, inzetbaarheid van datawarehouse voor specifieke informatiebehoeften en de haalbaarheidscheck. We wierpen ook een eerste blik op mogelijke scenario’s voor het organiseren van een interne werking rond datawarehouse.

Je vindt hier de presentaties van de workshops.