Strategische meerjarenplanning

Stadsbesturen zijn vandaag strategievormers geworden die omgaan met de lange termijn uitdagingen van hun bestuursomgeving. Met het gemeentedecreet wordt hen daartoe een instrument aangereikt onder de vorm van strategische meerjarenplanning (art. 146-147). Dit plan bestaat uit een strategische nota (beleidsdoelstellingen) gekoppeld aan een financiële nota. Het strategische meerjarenplan heeft betrekking op de hele periode waarvoor de gemeenteraad wordt verkozen. Officieel zijn de bepalingen uit het gemeentedecreet nog niet in voege. Toch hebben de Vlaamse centrumsteden in 2007 strategische meerjarenplannen opgemaakt en worden deze plannen nu uitgevoerd. Een goede twee jaar na dato lijkt dit het geschikte moment voor een eerste reflectie: welke kansen en knelpunten zijn er met dit planningsinstrument? Een workshop werd georganiseerd vanuit het Kenniscentrum Vlaamse Steden in samenwerking met Dhr. Thomas Block (UGent), Dhr. Kristof Steyvers (UGent) en Mevr. Ellen Wayenberg (HoGent).

Workshop 'Strategische meerjarenplanning in Vlaamse steden' (2 december 2009)

Deze workshop had als doel om door het uitwisselen van kennis en ervaring rond strategische meerjarenplanning tot wederzijds leren te komen voor de Vlaamse steden. De bijeenkomst vond plaats in Brussel op 2 december 2009 en richtte zich op politici en ambtenaren (secretaris, ontvanger, leden van het managementteam en andere geïnteresseerde ambtenaren) van de 13 Vlaamse centrumsteden. De aankondiging (inclusief het programma van de workshop) vindt u hier.

De workshop startte met een plenair luik waarin Mevr. Ann De Saedeleer (Agentschap Binnenlands Bestuur) een stand van zaken gaf m.b.t. de regelgeving rond strategische meerjarenplanning. Niet alleen werd stilgestaan bij de huidige bepalingen uit het gemeentedecreet, ook werd ingegaan op mogelijke veranderingen in de toekomst.
Haar presentatie kan u hier bekijken.

Vervolgens gaf Dhr. Thomas Block (Universiteit Gent - Centrum voor Lokale Politiek en Urban Policy Research Centre) een kort overzicht van resultaten uit het wetenschappelijke onderzoek dat al gebeurde rond strategische meerjarenplanning.
Zijn presentatie kan u hier bekijken.

Het plenaire luik werd afgesloten met twee uitgebreide presentaties over de praktijk in Sint-Niklaas en in Gent. Dhr. Tom Speleman (Adviseur Communicatie - Sint-Niklaas) en Dhr. Karl-Filip Coenegrachts (Hoofd Departement Stafdiensten - Gent) reflecteerden over het opmaakproces van het strategische meerjarenplan, de koppeling tussen de strategische en financiële nota, het draagvlak en de impact van het plan in hun stad. Beide sprekers brachten een eigen en doorleefd verhaal.
Klik hier voor de presentatie van Dhr. Tom Speleman (stad Sint-Niklaas).
Klik hier voor de presentatie van Dhr. Karl-Filip Coenegrachts (stad Gent).

In het discussieluik van deze workshop werd gekozen om te werken met 3 parallelle werkgroepen waarin telkens dezelfde topics werden aangesneden, namelijk de inhoudelijke betekenis en draagwijdte van het strategische meerjarenplan, het opmaakproces en draagvlak ervan en de koppeling van de strategische met de financiële nota. Elke werkgroep bestond uit een twaalftal personen en de discussies werden per topic ingeleid en gestimuleerd door discutanten die reageerden op stellingen. Een overzicht van de stellingen vindt u hier. Vervolgens was er ruimte voor interactie en discussie met de andere werkgroepleden. De werkwijze in de verschillende steden, de positieve en negatieve ervaringen, de geformuleerde uitdagingen voor de toekomst, etc.  werden samengevat in een verslag. Klik hier om het geïntegreerde verslag van de drie werkgroepen te bekijken.

Eindrapport workshop

Eén uitgebreid pdf-rapport (53 blz.) rond deze workshop die alle bovenstaande teksten bundelt (dus inclusief het opzet van de workshop, alle ppt-presentaties, het verslag van de werkgroepen, etc.) vindt u hier.