De stad ‘slimmer’ maken

Het Kenniscentrum gaat uit van een holistische benadering van het concept ‘smart cities’, met als vertrekpunt het omgaan met maatschappelijke uitdagingen, waarbij technologie een ‘enabler’ is. We willen met dit programmaspoor complementair zijn aan de benadering van het ondersteuningsprogramma ‘Smart Flanders’, dat focust op real-time data. Bovendien willen we waar mogelijk samenwerken naar het voorbeeld van de Six City Strategy (6Aika) in Finland, waar zes Finse steden hun krachten hebben gebundeld wat betreft smart cities.

2017

Smart portret van de 13 centrumsteden en Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel

Als startpunt voor het meerjarig programma ‘Smart Cities’ is een gedocumenteerd beeld over de stand van zaken in de 13 centrumsteden en de VGC essentieel. Daarom stond 2017 in het teken van een verkennend onderzoek. Omdat het Kenniscentrum met dit programmaspoor complementair werkt aan het ondersteuningsprogramma ‘Smart Flanders’, integreerden we de maturity check rond (open) data uit het Smart Flanders programma in dit onderzoek.

Het eindrapport van de gezamenlijke opdracht van het Kenniscentrum en het Agentschap Binnenlands Bestuur sluit af met een aantal voorstellen voor vervolgprojecten in de volgende jaren.
Je vindt hier het eindrapport.

Studiereis Smart Cities World Expo Barcelona

Samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde het Kenniscentrum een tweedaagse studiereis naar de Smart Cities World Expo Barcelona voor de Smart City experten uit de 13 centrumsteden.

Je vindt hier het programma en de deelnemerslijst.