Beleidsnota's Vlaamse Regering

Inleiding

Op deze plaats vindt u enerzijds een bundeling van alle informatie in verband met de beleidsintenties van de Vlaamse regering voor de beleidsperiode 2014 - 2010 en 2009 - 2014 en anderzijds alle documenten opgesteld door het kenniscentrum in de aanloop van de verkiezingen, de opmaak van het regeerakkoord en de analyse van de  beleidsnota's.  Als u klikt op de documenten hieronder kom je vanzelf terecht op het betreffende document.

2014-2019

In de aanloop van de verkiezingen en het regeerakkoord: Memorandum van de Vlaamse centrumsteden aan de Vlaamse politieke partijen voor de verkiezingen van 25 mei 2014

Regeerakkoord

Beleidsnota's 2014 - 2019

Beleidsnota's ontkokerd - thematische screenings

We hebben voor een aantal thema's die belangrijke linken hebben met de programma's van het kenniscentrum thematische screenings gemaakt dwars door alle beleidsnota's heen. Je vindt ze hierna:  slim ruimtegebruik, stadsregionale samenwerking, Europa, interbestuurlijke gegevensdeling en fiscaliteit

2009-2014

In de aanloop van de verkiezingen en het regeerakkoord: Memorandum van de Vlaamse centrumsteden aan de Vlaamse politieke partijen voor de verkiezingen van 7 juni 2009

Regeerakkoord

Beleidsnota's  2009 - 2014

Schematische voorstelling vijf beleidsnota's met belangrijke linken met de programma's van het kenniscentrum

Bij het aantreden van een nieuwe regering maken de ministers voor de hen toegewezen bevoegdheden hun beleidsintenties kenbaar in beleidsnota's. Wij hebben voor vijf beleidsnota's die belangrijke linken hebben met de programma's van het kenniscentrum een schematische voorstelling gemaakt van de doelstellingen en de daaraan gekoppelde acties. De documenten zijn opgemaakt in A3 formaat. Als je de thema's hierna aanklikt, kom je terecht op de schematische voorstelling van de betreffende beleidsnota: Steden - Wonen - Binnenlands Bestuur - Ruimtelijke Ordening en Algemeen Regeringsbeleid.

Beleidsnota's ontkokerd - thematische screenings

We hebben voor een aantal thema's die belangrijke linken hebben met de programma's van het kenniscentrum thematische screenings gemaakt dwars door alle beleidsnota's heen. Je vindt hier een eerste reeks screenings voor Wonen, Europa, lokale financiën, fiscaliteit, participatie en interne staatshervorming.