Afgerond en lopend onderzoek

Afgerond onderzoek

In de loop van 2010 werden naast eigen onderzoek ook verschillende nieuwe onderzoeksopdracht gestart in samenwerking met de Vlaamse overheid - team stedenbeleid.  Daarmee wordt uitwerking gegeven aan een onderdeel uit de beleidsbrief van minister Van den Bossche: 'Samen met de steden en het Kenniscentrum Vlaamse Steden wordt gewerkt aan een onderzoeksagenda voor de komende jaren. Op basis van deze onderzoeksagenda zal doelgericht kennis over de steden en stedelijke ontwikkelingen wetenschappelijk worden opgebouwd en verspreid. Deze kennis moet de steden en de Vlaamse overheid toelaten hun beleid beter te onderbouwen en er richting aan te geven.'

Steunpunten

Het Steunpuntenprogramma werd in 2001 opgestart om het beleid van de Vlaamse overheid wetenschappelijk te ondersteunen, zodat er snel en proactief kon worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. In plaats van een fragmentarische, projectmatige aanpak gaat het Programma voor een thematische aanpak met een structurele financiering.
De voornaamste taak van de steunpunten bestaat uit:

  • wetenschappelijk onderzoek rond thema's die de Vlaamse overheid als prioritair en relevant beschouwt voor beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie
  • kennisoverdracht
  • opbouwen van gegevensverzamelingen
  • uitvoeren van gegevensanalyses

De eerste generatie van het steunpuntenprogramma liep voor de periode 2001-2006, de tweede generatie voor de periode 2007-2011.
Met het oog op het aflopen van de tweede generatie van het Programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, eind 2011, bereidde de Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding in opdracht van de Vlaamse Regering de opstart van een derde generatie van het Steunpuntenprogramma (2012-2015) voor. Deze derde Steunpuntengeneratie ging op 1 januari 2012 van start. De erkenningtermijn loopt af op 31 december 2015.
Je vindt hier alle informatie over de Steunpunten.

Het Kenniscentrum participeert in de stuurgroepen van opdrachten van de steunpunten