Nood aan informatie over Europese subsidies

De Vlaamse steden zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die liggen in Europese steunprogramma's. Voor de structuurfondsen (o.a. EFRO, ESF, Interreg) valt dit nog mee, van programma's die door de Europese Commissie ondersteund worden, wordt tot hiertoe amper gebruik gemaakt. Een van de redenen is dat de Vlaamse steden niet altijd hun weg vinden tussen de vele Europese projecten en programma's en de actoren en netwerken die hierin actief zijn.

Workshop "Who do I call if I want to call Europe?" (28 april 2009)

Op 28 april organiseerde het Kenniscentrum een informatiemoment over Europese steunprogramma's buiten de beter bekende structuurfondsen. Tijdens deze workshop werden informatiebronnen en tips aangereikt over Europese programma's heden die bestaan bij de verschillende DG's van de Europese Commissie. U kan de presentaties van deze workshop hier downloaden.

Bijkomende documentatie

Klik op 'Meer weten' voor publicaties, contactpersonen, subsidiewijzers en andere nuttige informatie.