Europese projectendatabank

De Vlaamse steden zijn vandaag onvoldoende op de hoogte van de initiatieven m.b.t. Europese projectwerking binnen andere steden. Vaak is het zo dat men overweegt te participeren in dezelfde projecten, met dezelfde uitdagingen wordt geconfronteerd. Door beter samen te werken en ervaringen uit te wisselen kan veel informatie gewonnen worden.

Het Kenniscentrum start daarom met de opbouw van een Europese projectendatabank van en voor de centrumsteden. Dit kan hen stimuleren in het vinden van geschikte partners voor Europese projecten. Een goede databank maakt het ook mogelijk op regelmatige tijdstippen analyses te maken van Europese projectwerking in Vlaanderen.

De projectendatabank