Workshop over Vlaamse steden als leadpartner

Er blijkt vandaag nogal van drempelvrees te bestaan bij de Vlaamse steden om op te treden als leadpartner in Europese projecten. De meest aangehaalde argumenten zijn de hoge (financiële) risico's die aan leadpartnership verbonden zijn, de beperkte capaciteit binnen de stedelijke administraties en het gebrek aan kennis en informatie over de mogelijkheden om leadpartnership op te nemen.

Via een workshop wil het Kenniscentrum haar bijdrage leveren om bestaande drempels te verlagen. Leadpartnership biedt namelijk ook een aantal potentiële voordelen: de leadpartner bepaalt in grote mate te richting van het project, profileert zich in het Europese veld en beschikt over een grotere financiële hefboom.