Inschakelen van externe consultants

De Vlaamse steden hebben niet altijd de expertise in huis om bepaalde Europese programma's inhoudelijk en/of organisatorisch uit te werken. Daarom wordt soms met wisselend succes hulp gezocht bij externe consultants.

De beslissing om externe consultants in te schakelen is een moeilijke evenwichtsoefening. Enerzijds hebben steden zelf vaak niet de expertise in huis om bepaalde Europese programma's inhoudelijk en/of organisatorisch uit te werken. Anderzijds bestaat er een zekere argwaan t.o.v. externe consultants,  die bvb. zwaar kunnen wegen op het budget. Boveniden rijzen er vragen over welke conultants inschakelen, in welke fase van een project, de wijze van contracteren, enz.

Workshop "Inschakelen van externe consultants: Do's and Don'ts" (18 juni 2009)

Op 18 juni organiseerde het Kenniscentrum een workshop waarin o.b.v. ervaringen van collega's vanuit verschillende invalshoeken tips en valkuilen werden aangereikt. De presentaties van de workshop vindt u hier: