Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
SharePoint

Nieuws

Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Titel

Datum

Einddatum

Pagina-inhoud

Het Kenniscentrum is partner in het projectbureau Herbestemming Kerken. Met dit engagement willen we mee zoeken naar oplossingen voor de toekomst van de vele kerkgebouwen in de steden. In februari werd een eerste oproep gelanceerd, nu de tweede oproep. Concreet biedt het projectbureau herbestemming kerken begeleiding aan voor snelle haalbaarheidsonderzoeken uitgewerkt door speciaal hiertoe geselecteerde ontwerpbureaus. Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen op de begeleiding van dit project beroep doen voor een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijk of volledige herbestemming van een parochiekerk. De projectbegeleider komt hiervoor ter plaatse met een speciaal hiertoe aangesteld ontwerpbureau. Samen met een lokale projectgroep wordt in vier stappen gewerkt aan een uitgewerkt en budgettair becijferd voorstel. Er wordt gemikt op een timing van 4 à 6 maanden om tot conclusies te komen. Er worden ook mogelijkheden en afspraken voor het vervolgtraject aangereikt. De procedure is heel beperkt. Het College van Burgemeester en Schepenen kan op een eenvoudige wijze een haalbaarheidsonderzoek bestellen binnen de raamovereenkomst die hiertoe op Vlaams niveau werd georganiseerd. Uw aanvraag tot deelname moet uiterlijk op 13 juni ingediend te worden. Meer informatie vind je hier en het aanvraagformulier hier. Met vragen kan je terecht op het volgende emailadres projectbureau@herbestemmingkerken.be. Inspiratie vind je alvast op de website www.herbestemmingkerken.be van het Kenniscentrum.

Bijlagen

Gemaakt om door
Laatst gewijzigd op door